کمپرسور هواM851

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

کمپرسور هوا 220 ولت