هات پلیت مگنت ARE-6

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ولپ ایتالیا- هات پليت مگنت 20 ليتري
- 1500 دور
- صفحه آلومینیومی 5/13 سانتيمتر 370
- درجه آنالوگ