اسپکتروفتومتر ویزیبل SP-V1100

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی دراگون چیناسپکتروفتومتر ویزیبل
دیژیتال 320nm-1100nm
دقت 0.5nm
پهنای باند 2nm
قابل اتصال به کامپیوتر و امکان رسم نمودار