همزن مغناطیسی بدون گرمکن AMI

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ولپ ایتالیاهمزن مغناطیسی بدون گرمکن
5لیتری
1100 دور
آنالوگ
با صفحه LED