همزن مغناطیسی بدون گرمکن EST

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ولپ ایتالیاهمزن مغناطیسی بدون گرمکن
5 لیتری
1100 دور
آنالوگ