دوربین CCD قابل اتصال به تلوزیون

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مخصوص اتصال به تلوزیون
کیفیت تصویر 350 کیلو پیکسل