فریزر 86- درجه سانتیگراد

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

حجم 430 لیتر
حداقل دما 86- درجه سانتیگراد
میکروپروسسور کنترل پنل
ابعاد داخلی 60*60*120 سانتی متر
ابعاد خارجی 90*88*200 سانتی متر