اسپکتروفتومتر Jenway 6100

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل 6100 رنج 320 تا 920 نانومتر پهنای باند 5 نانومتر