دماسنج رطوبت سنج داخل و خارج مدل 74180

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی داخل و خارج دمای داخل:-10تا +50 دمای خارج: -50 تا +70 رطوبت: 25% تا 98%