کوره5/38 ليتري 1093 درجه S1131-1 S1131-1

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

Xpress-E-9A

 

مشخصات :

 

حداکثر دما :                2000  فارینهات

                              1093 سانتیگراد

CE           :                                  N

Amps :                  9   

             

Control Type :         Sentry Digital

                               3key Glass Contol                                                   

Phase :                    1

           ولتاژ:                                    120

وات:                    1100

          هرتز:                                     60       

Nema :                   P 15-5

    4                                   : Side          

Breaker Size :          15

Circuit Wire :            14 gauge

Size

UL :                        Y

          عمق:                       mm   229  

حجم:                       CU.Meters 5.38

ارتفاع:                       mm   114

عرض:                  mm    216

 

خصوصیات:

حداکثر دمای این مدل 2000 درجه فارینهایت است. این مدل برای ظروف چینی ، لعاب دادن و گداختن شیشه ، سفال سازی و سرامیک سازی ...کاربرد دارد.

این مدل تنها دارای دو حالت سرعت و 8 مرحله Ramp – Hold  است.