ترازو PT-120

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترازوی دیجیتال یکهزارم تا 120 گرم ،قابل اتصال به کامپیوترترازوی دیجیتال PT 120

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

            ·         تا 120 گرم و با دقت یک هزارم.

            ·         دارای سرپوش محافظ .

            ·         ابعاد صفحه: ø 80 mm .

            ·         نمایش وزن در واحد های اونس، پوند، گرم و قیراط.

            ·         نمایش وزن در یک چشم بر هم زدن.

            ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، جمع اوزان، شمارش و درصد.

            ·         قابل اتصال به کامپیوتر.