ترازو PFA-3000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترازوی دیجیتال یکدهم تا 3000 گرم ،قابل اتصال به کامپیوترترازوی دیجیتال PFA 3000

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

          ·         تا 3 کیلوگرم و با دقت یک دهم.

          ·         دارای سرپوش محافظ .

          ·         ابعاد صفحه: 160 x 160 mm

          ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

          ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

          ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

          ·         قابل اتصال به کامپیوتر.