آب مقطر گيري يكبار تقطير مدل 2004

  • آب مقطر گيري يكبار تقطير
  • 4 ليتر در ساعت
  • با مخزن 8 لیتری
  • ساخت کمپانی GFL آلمان