آب مقطر گيري يكبار تقطير مدل 2204

  • آب مقطر گيري یکبار تقطير
  • 4 ليتر در ساعت
  • شیشه ای با کابینت فلزی
  • ساخت کمپانی GFL آلمان