آب مقطر گیری مدل AWC/4S

  • آب مقطرگیری یکبار تقطیر
  • 4 لیتر بر ساعت
  • المنت کوارتز
  • اتوماتیک
  • کابینت فلزی
  • ساخت کمپانی Hamilton انگلستان