آب مقطر گیری مدل WSB/4

  • آب مقطرگیری یکبار تقطیر
  • 4 لیتر بر ساعت
  • المنت استیل
  • ساخت کمپانی Hamilton انگلستان