اثر زیمن با مگنت و دوربین با قابلیت اندازه گیری مدل 14017

ابزار اثر زیمن

این ابزار برای مشاهده اثر زیمن مورد استفاده قرار می گیرد، بدین معنی که منبع نور روشن کننده تحت عملکرد میدان مغناطیسی نور منتشر می کند و هر طیف نور به طیف های فرعی نور قطبی شده شکافته شده و سعی می کند تا بوسیله اندازه گیری طول موج طیف نورهای شکافته شده مقدار الکترون/ جرم را بدست بیاورد.این ابزار برای تدریس در آزمایشگاههای فیزیک مدرن در دبیرستانها و دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.
پارامترهای فنی اصلی

 1. آهنربای الکتریکی (با پایه چرخان 360 درجه. یک سوراخ در مرکز یک طرف آهنربا وجود دارد.)فاصله قطبی: قابل تنظیم در محدودة 0-15 mm شدت القای مغناطیسی: کمتر از 5%
  2.    لامپ جیوه قلمی شکل: قطر 6 mm ، ولتاژ شروع: 1500 V ، ولتاژ کارکرد: 300 V ، نیرو: 3 W
  3.    جعبه منبع تغذیه: خروجی جریان مستقیم ثابت: 0-3A ، که می تواند نیاز ولتاژ آغازین و ولتاژ عملکرد لامپ جیوه قلمی شکل را برآورده کند.
  4.    ابزار استاندارد فابری – پرو (قابل تنظیم در دو ابعاد) سطح: /30  λ قطر: 45mm  Φ طول موج مرکزی: 589.3nm ,تفکیک پذیری: میدان مغناطیسی به 9 حلقه مدور و بیرون زده شکافته شده است که میزان انعکاس از ورقه انعکاس را در محدوده 546.1nm طیف انتشار یافته: بیش از 9% ثبت خواهد کرد.ضخامت هوای بین خطوط: d=2mm.
  5.    فیلتر نور: طول موج مرکزی: 546.1nm ، بخش نیمه شفاف: 5nm ، میزان انتقال: ≤ 50%
  6.     نور قطبی شده: قطر: 40mm
  7.    صفحه موج 1/4 : قطر: 40mm
  8.    تلسکوپ خواندن: تقویت کردن 6 برابر، خواندن 0-8mm ، دقت: 0.01mm
  9.    دوربین ویدئویی CCD : 450,000 پیکسل ,تفکیک پذیری برنامه ی نظارت: ≥ 600 خط,حساسیت: ≤ 0.1 لوکس   10 . کارت گرد آوری تصویر: 1 عدد ; نرم افزار: 1 عدد 11. طول ریل راهنما: 750mm