استریوزوم میکروسکوپ مدل DSC14-T

ساخت کمپانی Eickhorst آلمان