استوانه مدرج

استوانه مدرج:
شفاف و مطابق با استاندارد. با درجه بندی های بزرگ و بر آمده و حلقه ی نشانه در اندازه های پایه.

         پایه 6 ضلعی که پایداری بالایی را فراهم میکند.

  قابل اتو کلاو تا دمای C ° 121

سایزها:

حجم (ml) خطا (± ml) درجه بندی (ml) ارتفاع (mm)
10 0.10 0.20 145
25 0.25 0.50 170
50 0.50 1.00 200
100 0.50 1.00 250
250 1.00 2.00 315
500 2.50 5.00 360
1000 5.00 10.00 440
  . .