اسپاتول

اسپاتول

      ·        ساخته شده از فایبر گلاس تقویت شده.

      ·        راحت و آسان برای در دست گرفتن.

شرح طول (mm)
قاشق اسپاتول 180