انواع قرقره

  • قرقره سه تایی جدا محور فلزی   KM237
  • قرقره ثابت میله دار                 KM239
  • قرقره تکی پلاستیکی              KM231
  • قرقره 2 عددی پلاستیکی         KM233
  • قرقره سه عددی پلاستیکی      KM233