اکسیژن متر پرتابل Aqua-D

اکسیژن متر محلول پرتابل مدل Aqua-D ساخت کمپانی TPS استرالیا

با رنج اندازه گیری:

0 تا 25.0 ppM و دقت 0.1 ppM