باد سنج پرتابل MC-86

باد سنج پرتابل مدل MC-86

با قابلت اندازه گیری سرعت باد:

از 1.4 تا 108.0 km/h

0.4 تا 30.0 m/s =

0.8 تا 58.3 Knots

80 تا 5910 ft/min

و رنج دمایی 0.0 تا 60.0 درجه سانتیگراد و 32.0 تا 140.0 درجه فارنهایت