بن ماری 14 لیتری مدل WNB 22

  • بن ماری جوش و سرولوژی دیجیتال 22 لیتری
  • به همراه شيکر MOO
  • به همراه بسکت مخصوص M10