ترازوی سه نرده ای مدل MB2610

ترازوی سه بازو 0.1گرم تا 2610 گرم  يك كفه ساخت کمپانی اوهايوس آمريكا

ترازوی سه بازو 0.1گرم تا 2610 گرم ساخت کمپانی لارک چین