ترازو مدل PFA-1000

ترازوی دیجیتال یکصدم تا 1000 گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

ترازوی دیجیتال PFA 1000

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

           ·         تا یک کیلوگرم و با دقت یک صدم.

           ·         دارای سرپوش محافظ .

           ·         ابعاد صفحه: ø 130 mm .

           ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

           ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

           ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

           ·         قابل اتصال به کامپیوتر.