ترازو مدل PFA-300

ترازوی دیجیتال یکصدم تا 300 گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

ترازوی دیجیتال PFA 300

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

         ·         تا 300 گرم و با دقت یک صدم.

         ·         دارای سرپوش محافظ .

         ·         ابعاد صفحه: ø 130 mm .

         ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

         ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

         ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

         ·         قابل اتصال به کامپیوتر.