ترازو مدل PFA-600

ترازوی دیجیتال یکصدم تا 600 گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

ترازوی دیجیتال PFA 600

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

            ·         تا 600 گرم و با دقت یک صدم.

            ·         دارای سرپوش محافظ .

            ·         ابعاد صفحه: ø 130 mm .

            ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

            ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

            ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

            ·         قابل اتصال به کامپیوتر.