ترازو مدل PFA-6000

ترازوی دیجیتال یکدهم تا 6000 گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

           ·         تا 6 کیلوگرم و با دقت یک دهم.

           ·         دارای سرپوش محافظ .

           ·         ابعاد صفحه: 160 x 160 mm .

           ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

           ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

           ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

           ·         قابل اتصال به کامپیوتر.