ترشی سنج مرکبات مدل GMK-835

ترشی سنج مرکبات مدل GMK-835 ساخت کمپانی G-WON کره

با رنج اندازه گیری0-3.5 ٪