ترموستات سیرکوله مدل OCB

  • ترموستات سیرکوله جهت بن ماری 5 یا 7 لیتری
  • دیجیتال
  • دما 100 درجه سانتی گراد