توربیدی متر مدل TB-1

  • توربیدی متر پرتابل
  • امکان آزمایش 1200 نمونه با یک ست باتری
  • به همراه 4 محلول استاندارد کالیبره (0.02 – 20 – 100 – 800 ) NTU