توربیدی متر پرتابل WP-88

توربیدی متر پرتابل مدل WP-88 با محدوده اندازه گیری 0.1 تا 200.0 NTU و دقت 0.1 و 1 تا 2000 NTU با دقت 1

دارای حافظه برای 150 اندازه گیری به همراه تاریخ و زمان اندازه گیری

ضد آب با استاندارد IP67