جارتست 4 خانه مدل FP4

جارتست 4 خانه پرتابل

  • دارای پایه ضد لغزش
  • شفت استیل
  • قفل کن خودکار
  • انتخاب سرعت از بین 20-40-50-100-200 rpm
  • زمان30-0 دقیقه