جارتست 4 خانه مدل JLT4

  • جارتست 4 خانه دیجیتال
  • رنج سرعت سلکتوری 300-10 دور در دقیقه
  • زمان دربازده ساعت یا دقیقه قابل تنظیم است