جارتست 6 خانه مدل JLT6

  • جارتست 6 خانه دیجیتال
  • رنج سرعت سلکتوری 300-10 دور در دقیقه
  • زمان دربازده ساعت یا دقیقه قابل تنظیم است