حمام پارافین مدل MH8517

  • حمام پارافین Electro Thermal
  • حجم 2.5 لیتر
  • دمای کارکرد 30 – 70 درجه سانتیگراد
  • دقت 0.5 درجه سانتیگراد
  • ابعاد مخزن : 330 * 330 * 140 میلیمتر