دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج مدل 67200

دماسنج ،رطوبت سنج و فشار سنج عقربه ای دارای قاب چوبی

مدل دیواری 40 سانت

دماسنج ،رطوبت سنج و فشار سنج عقربه ای دارای قاب چوبی

مدل دیواری 40 سانت