دماسنج حمام مدل 82810

دماسنج حمام پلاستیکی

آبی رنگ

رنج دما 50+ ̴ 10+ C°

دماسنج حمام پلاستیکی