دماسنج خاک مدل 71005

دماسنج خاک با حفاظ پلاستیکی

طول 40 سانت

دماسنج خاک با حفاظ پلاستیکی