دماسنج دیجیتال مدل GMK-910T

  • دماسنج دیجیتال با سنسور 30 سانتیمتری و کابل 180 سانتیمتری
  • برای محیط، مایعات، خاک و غیره
  • درجه : 200 ~ 50-  سانتیگراد
  • دقت :  %0.5 ±