دماسنج رطوبت سنج داخل و خارج مدل 74180

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی داخل و خارج

رنج دمای داخل:-10تا +50

رنج دمای خارج: -50 تا +70

رنج رطوبت: 25% تا 98%