دماسنج رطوبت سنج فشار سنج مدل 64200

دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج عقربه ای دارای قاب چوبی دیواری 34 سانت