دماسنج هوا مدل 50310

دماسنج هوا عقربه ای 5/5 سانت

رنج دمایی -30 تا 50 درجه سانتیگراد

دماسنج هوا عقربه ای 5/5 سانت