دماسنج و رطوبت سنج مدل 62101

دماسنج رطوبت سنج عقربه ای موئی دیواری

8/5 سانت

رنج دما 40+ ̴ 0 C°

رنج رطوبت %100 ̴ 20