دماسنج یخچال مدل 51201

دماسنج یخچال به قطر 7 سانت

رنج دمایی 50+ ̴ 50- C°