رطوبت سنج آرد مدل GMK-308

تولید کمپانی G-WON  کشور کره

        ·         استفاده آسان، اندازه کوچک و نتیجه دهی سریع

        ·         روش مقاومت الکتریکی

        ·         اتاقک آزمایش داخلی

        ·         آزمایش بدون تخریب

        ·         دسترسی به اطلاعات میانگین

        ·         ظاهر شدن علامت تعویض باتري

مدل

GMK-308

کاربرد

آرد

دمای بهینه برای آزمایش

-5 ~ 40 °C

جبران دما

اتوماتیک

رنج اندازه گیری

8.5% ~ % 23.5

دقت

±%0/ 5