رطوبت سنج خاک مدل OASIS

  • رطوبت سنج  خاک پرتابل دیجیتال
  • رنج اندازه گیری: 35%-7%
  • دقت :0.3 %±
  • دارای سنسور خاک 48 سانتی