رطوبت سنج دانه صیفی جات مدل GMK-503A

استفاده و رنج اندازه گیری:

GMK-503A

بادنجان

3.8%~12.5%

هویج

3.1%~11.1%

اسفناج

3.7%~10.3%

خیار

3.3%~10.5%

گوجه فرنگی

3.3%~11.5%

پیاز

5.4%~11.7%