رطوبت سنج فلفل قرمز مدل GMK-310

  • رطوبت سنج فلفل قرمز پرتابل دیجیتال
  • با سنسور 10 سانت،
  • %27.5 ~ 8
  • تفکیک پذیری:%0.1
  • دقت:±%0.5